Siirry suoraan sisältöön

Päijät-Sote: Harjun terveyden toiminta käynnistynyt suunnitellusti – hoidon saatavuus hyvällä tasolla, digipalvelut kasvussa

Harjun terveyden toiminta on edennyt suunnitellusti käynnistymisestään lähtien, kertoo tammi-helmikuun toiminnasta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitukselle tehty selonteko. Asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla, hoidon saatavuus on hyvä ja yhä useampi asiakas on hyödyntänyt digipalveluita. Myös kehitystyö jatkuu: tiimimalliin siirtyminen etenee, mutta vaatii koulutusta. Puhelinpalvelu on paikoin ruuhkautunut.

Harjun terveyden avosairaanhoidon sekä suun terveydenhuollon palveluntuotanto on jatkunut katkeamattomana 4.1. tapahtuneesta toiminnan käynnistymisestä lähtien, huolimatta toiminnassa tapahtuneista muutoksista sekä toiminnan käynnistymiseen liittyneestä odotettua suuremmasta palvelukysynnästä.

Alkuvuoden aikana asiakaspalautteita on Harjun terveydessä kerätty jo yli 5000 asioinnista NPS (Net Promoter Score) -mittauksella. Kumulatiivinen nettosuositteluindeksi on erinomaisella tasolla 64 ja maaliskuun ensimmäisen viikon indeksi 71. NPS-indeksiä pidetään erinomaisena, kun se on yli 50.

Tiimityömalli nopeuttanut hoitoon pääsyä

Harjun terveyden palveluiden saatavuus ollut toiminnan käynnistymisestä lähtien hyvällä tasolla. Tiimityömalli on nopeuttanut hoitoon pääsyä. Esimerkiksi Lahden sote-keskuksen siirryttyä tiimityömalliin, jono lääkärin vastaanotolle on ollut nolla päivää, ja asiakkaat näin saaneet tarvitsemansa hoidon samana tai seuraavana päivänä. Nastolan, Kärkölän ja Iitin sote-keskukset siirtyvät tiimimalliin porrastetusti tulevina viikkoina.

Tiimityömalliin siirtyminen on tuonut mukanaan ajoittaista vastaanottojen ruuhkautumista joihinkin tiimeihin ja koulutukselle on edelleen tarvetta. Tiimeissä päivittäin seurattava työtyytyväisyys on vaihdellut merkittävästi tiimien ja päivien välillä, mikä heijastaa sekä laajaa työtapojen muutosta että kasvaneen kysynnän aiheuttamaa lisäkuormitusta.

Suuret ja nopeat muutokset ovat aiheuttaneet Harjun terveyden henkilöstölle merkittävää kuormitusta. Muutaman viikon aikana ovat koronapandemian keskellä monen työntekijän kohdalla muuttuneet työnantaja, työskentelypaikka, organisaatio, työskentelymalli sekä monet työkalut ja järjestelmät. Henkilöstön kuormitukseen pyritään vastaamaan esimerkiksi rekrytoimalla lisää asiakastyötä tekevää henkilöstöä, mukauttamalla toimintamalleja henkilöstöltä tulleen palautteen pohjalta, tarjoamalla koulutusta, viestimällä aktiivisesti muutoksista, kannustinpalkkiokokeiluilla sekä tiiviillä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa.

Suun terveydenhuollon palveluissa koronapandemia on aiheuttanut hoitojonoja, joiden purkamiseksi Harjun terveys on käynnistänyt laajan viikonloppuaikaisen jononpurun.

25 % väestöpohjasta digisovelluksen käyttäjinä

Toiminnan käynnistymisen yhteydessä käyttöön otetut digitaaliset palvelut ovat saavuttaneet suosiota asukkaiden keskuudessa. Mobiilisovelluksen on ottanut käyttöön 32 468 alueen asukasta, eli noin 25 % koko väestöpohjasta. Alkuvuoden aikana Päijät-Soten Digiklinikalle on tullut yli 3500 yhteydenottoa, eli keskimäärin noin 50 yhteydenottoa per päivä. Digitaaliset palvelut laajenevat tulevina kuukausina yhdessä tilaajan kanssa sovitun tiekartan mukaisesti. Kesään mennessä toteutuvat, asiakkaille näkyvät toiminnallisuudet ovat esimerkiksi asiakkaan ajanvarausten, käyntitekstien ja laboratoriovastausten näyttäminen Päijät-Sote -sovelluksessa.

Puhelinpalveluissa haasteita

Suurimmat haasteet toiminnan käynnistymisessä ovat liittyneet Lahden sote-keskuksen puhelinpalvelun toimintaan: takaisinsoiton vasteaika on helmikuussa venynyt johtuen takaisinsoittojärjestelmän teknisistä ongelmista, koronarokotuspuheluiden aiheuttamasta lisäkuormasta, lähiklinikoiden muuttojen aiheuttamista haasteista sekä tiimimalliin siirtymisestä. Tiimimallin käynnistyessä puhelinpalveluihin kohdistuu lisääntynyttä kysyntää, kunnes toiminnan vakiintuessa palvelun vasteajan arvioidaan tasoittuvan hyvälle tasolle.