Siirry suoraan sisältöön

Blogi: Miten voimme auttaa?

Harjun terveyden kaikkiin sote-keskuksiin sisältyy terveyssosiaalityön tiimin tarjoamaa terveydenhuollon sosiaaliohjausta. Tiimiin kuuluu palvelupäällikkö ja kolme sosiaaliohjaajaa. Aloitamme tällä kokoonpanolla ja arvioimme matkan varrella, onko tarvetta lisätä työntekijöiden määrää. Työskentelemme osana Harjun terveyden moniammatillisia tiimejä ja tuomme oman osaamisemme sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä että muiden tiimiläisten käyttöön. Terveydenhuollon sosiaaliohjaus voi auttaa silloin, kun asiakkaan sairauden tai muun elämäntilanteen johdosta tarvitaan hänen sosiaalisen tilanteensa selvittämistä tai monialaista yhteistyötä. Palveluumme ohjaudutaan terveydenhuollosta.

Samantyyppisestä toiminnasta eli terveydenhuollon sosiaaliohjauksen yhdistämisestä perusterveydenhuoltoon on positiivisia kokemuksia mm. Tampereen Tesomalta ja useammasta STM:n valinnanvapauspilottikokeilusta. Tätä hyvää kokemusta moniammatillisen työskentelyn hyödyistä perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa halutaan tuoda nyt myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen yhteisyritykseen.

Tarkoitus on tunnistaa ajoissa ne asiakkaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä ennaltaehkäisevässä mielessä sekä ne asiakkaat, jotka tarvitsevat tai ovat jo monien muiden palvelujen piirissä, esim. erilaiset sosiaalipalvelut, Kela, TE-toimisto, päihde- ja mielenterveyspalvelut. Jälkimmäinen asiakasryhmä korostuu monipalveluasiakastiimissä. Pyrimme ”ottamaan koppia” asiakkaista mahdollisimman oikea-aikaisesti, jotta heidän tilanteensa ei pääsisi huonontumaan.

Minkälaisissa asioissa voimme siis olla avuksi? Asunnottomuus, arjen hallinnan ongelmat, ero tai muu kriisitilanne, lähisuhdeväkivalta, taloudelliset vaikeudet, haastava perhetilanne, yksinäisyys, työttömyys, vaikeus elää sairauden vuoksi täysipainoista elämää – tässä muutamia suuntaa antavia teemoja. Monesti kokonaisuuteen saattaa kytkeytyä päihteitä ja muita riippuvuuksia sekä psyykkisiä oireita – näissä asioissa ensisijaisesti ohjaus mielenterveys- ja päihdepalveluihin, joiden kanssa voimme tarvittaessa tehdä yhteistyötä.

Terveydenhuollon sosiaaliohjaus sisältää asiakkaan tukemista ja voimaannuttamista, neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvaan ja -vakuutukseen liittyvissä asioissa, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvää ohjausta, viranomaisyhteistyötä, asiakkaan verkostojen kanssa työskentelyä, monialaista yhteistyötä sekä tarvittaessa järjestöjen tai muiden toimijoiden palveluihin ohjaamista.

Terveydenhuollon sosiaaliohjaus on sanansa mukaisesti ohjausta, neuvontaa ja tukemista. Terveydenhuollon sosiaaliohjauksessa ei tehdä viranomaistoimintaan kuuluvia sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arvioita eikä päätöksiä palveluista tai etuuksista. Rakennamme Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän edustajien kanssa yhteistyömallia, jossa muun muassa selkiytetään viranomaistoiminnan ja terveydenhuollon sosiaaliohjauksen rajapintoja. Olen ilahtunut, että hyvinvointiyhtymän puolelta mukana tulee olemaan muun muassa aikuissosiaalityön, lapsiperhepalvelujen, ikääntyneiden palvelujen ja vammaispalvelujen edustajia.

Terveydenhuollon sosiaaliohjaajat aloittavat työt tammikuun aikana. Tulossa on perehdytystä sosiaaliohjaajille heidän omaan tehtäväänsä sekä perehdytystä myös muille terveydenhuollon ammattilaisille siitä, missä asioissa voimme olla avuksi. Tarvitsemme myös perehdytystä eri sairauksien vaikutuksesta ihmisen toimintakykyyn.

Tulemme pilotoimaan Lahdessa kaupunginsairaalalla walk in –periaatteella ma-pe klo 8.15–11.00 auki olevaa terveydenhuollon sosiaaliohjausta, jonne asiakkaat voivat tulla oma-aloitteisesti ilman ajanvarausta. Walk in –palvelun aloituksesta tiedotetaan erikseen. Keskustelemme myös Digiklinikan Huoli omasta jaksamisesta –osiossa. Olemme tavattavissa sovitusti myös Iitin, Kärkölän ja Nastolan sote-keskuksissa. Terveydenhuollon sosiaaliohjaus on uutta toimintaa ja olemme valmiita kokeilemaan erilaisia tapoja tehdä tätä työtä. Moniammatillinen tiimityö luo kuitenkin toimintamme perustan. Löydetään yhdessä parhaat mahdolliset tavat auttaa asiakasta kokonaisvaltaisesti.

Terveisin, 

Marjo Taipale
Harjun terveyden terveyssosiaalityön palvelupäällikkö