Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhuollon sosiaaliohjausta saa nyt walk in -palveluna

Pioneerikokeilu käynnissä Lahden, Iitin ja Kärkölän asukkaille.

Terveydenhuollon sosiaaliohjaaja Soila Toivola palvelee asiakkaita Lahdesta, Iitistä ja Kärkölästä uudessa matalan kynnyksen palvelupisteessä Lahden sote-keskuksessa. Piste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.15-11.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläisen yhteisyritys Harjun terveys tarjoaa uutena palveluna terveydenhuollon sosiaaliohjausta Lahden, Iitin ja Kärkölän sote-keskusten asiakkaille. Uraauurtavan kokeilun yhtenä toimintamuotona on käynnistynyt ajanvaraukseton walk in -päivystys. Tavoitteena on, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa hoidon ja neuvonnan yhdestä paikasta.

Terveydenhuollon sosiaaliohjaus voi auttaa silloin, kun asiakkaan sairauden tai muun elämäntilanteen vuoksi tarvitaan sosiaalisen tilanteen selvittämistä tai monialaista yhteistyötä. Palveluun ohjaudutaan terveydenhuollosta.

Käytännössä walk in -palvelu tarkoittaa sitä, että terveydenhuollon sosiaaliohjaaja päivystää arkisin maanantaista perjantaihin kello 8.15-11 Lahden sote-keskuksen ensimmäisessä kerroksessa, infopisteessä numero 4.

– Asiakkaita halutaan auttaa mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti. Kokonaisvaltaisella auttamisella voidaan vähentää osaltaan myös terveydenhuollon kuormitusta, kun terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät keskittymään omaan perustehtäväänsä. Matalan kynnyksen päivystyksen avulla halutaan tavoittaa ajoissa ja tunnistaa ennaltaehkäisevästi ne asiakkaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa mieltä askarruttavissa arjen ongelmissa, kertoo Harjun terveyden terveyssosiaalityön palvelupäällikkö Marjo Taipale.

Lisäksi halutaan tarjota helposti lähestyttävä palvelu heille, jotka tarvitsevat tai ovat jo monien muiden palvelujen kuten erilaisten sosiaalipalvelujen, Kelan, TE-toimiston, päihde- ja mielenterveyspalvelujen piirissä. Sote-keskusten muut ammattilaiset, esimerkiksi lääkärit tai sairaanhoitajat, voivat ohjata asiakkaita walk in -päivystykseen tapaamaan sosiaaliohjaajaa.

Päivystyksestä saa neuvontaa etuuksien hakemisessa ja elämän haasteissa kuten vaikeassa perhetilanteessa. Palvelupisteestä saa myös vinkkejä palvelutarjonnasta Päijät-Hämeen alueella. Palvelu ei sisällä viranomaistyötä. Asiakasta kuitenkin autetaan eteenpäin, jos ilmenee, että hän tarvitsee esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviota. Terveydenhuollon sosiaaliohjaus on maksutonta.

Työskentelytapoja kokeillaan asiakkaan tarpeen mukaan 

Terveydenhuollon sosiaaliohjaus on perusterveydenhuollossa suhteellisen uusi palvelu, jota kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Harjun terveydessä käynnistyvää terveydenhuollon sosiaaliohjausta on kehitetty yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja yhtymän Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Samantyyppisestä toiminnasta eli terveydenhuollon sosiaaliohjauksen yhdistämisestä perusterveydenhuoltoon on positiivisia kokemuksia muun muassa Tampereen Tesomalta ja useammasta STM:n valinnanvapauspilottikokeilusta.

Terveydenhuollon sosiaaliohjauksen tiimiin kuuluu palvelupäällikkö ja kolme terveydenhuollon sosiaaliohjaajaa. He työskentelevät osana Harjun terveyden moniammatillisia tiimejä.

Terveydenhuollon sosiaaliohjauksen tiimiläiset työskentelevät myös Digiklinikalla ja walk in -päivystyksessä. Koska kyseessä on uusi toimintamalli, ammattilaisilla on hyvä valmius kokeilla uusia työskentelytapoja asiakkaiden tarpeen mukaan.