Siirry suoraan sisältöön

Mehiläisen uusi laatukysely: 64 % Harjun terveyden vastaajista pärjää sairautensa kanssa paremmin lääkärin vastaanoton jälkeen

Nainen hammaslääkärin vastaanotolla.

Mehiläisessä otettiin käyttöön syksyllä 2021 uusi terveydenhuollon laatukysely. Laatukyselyn tulokset osoittavat, että 64 % Harjun terveyden vastaanotolla asioineista pärjää sairautensa kanssa paremmin vastaanoton jälkeen.

Syys-joulukuussa 2021 pilotoidun kyselyn kysymyksellä* mitataan terveydenhuollon ammattilaisen vastaanoton vaikutusta siihen, miten hyvin potilas tuntee pärjäävänsä sairautensa kanssa. Kyselyyn vastanneet potilaat arvioivat vastausta neliportaisella asteikolla välillä paljon paremmin – huonommin.

Harjun terveydessä paremmin tai paljon paremmin käynnin jälkeen pärjäävien osuus oli 64 %. Osuus jakautui toiminnoittain seuraavasti:

  • suun terveydenhuolto 87 %,
  • fysioterapian suoravastaanotto 74 %,
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut 68 %,
  • koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 67 % ja
  • vastaanottopalvelut 61 %.

– Vaikuttaa siltä, että erityisesti suun terveydenhuolto koetaan vaikuttavaksi toiminnaksi. Käytämme fysioterapeutin suoravastaanottoa korvaamaan lääkärikäyntiä ja se näyttäisi tulosten valossa olevan terveyshyötyä tuottava toimintamalli. On ilahduttavaa huomata, että myös mielenterveys- ja päihdepalvelut saivat näinkin hyvän arvosanan, toteaa Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtava lääkäri Henri Ärölä.

Kyseessä on ensimmäinen systemaattisesti ja tässä laajuudessa kerättävä PROM (patient reported outcome measure) -mittari Suomen perusterveydenhuollossa.

– Kysymys pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen, jossa terveydenhuollon laatua on tutkittu perusterveydenhuollon potilaan kokemuksen näkökulmasta. Kyselyn tulokset ilahduttavat. Toimintamme ytimessä on paremman terveyden ja hyvinvoinnin tuominen potilaillemme, kertoo Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

– ”Entiseen tapaan” -pärjäävien ryhmää tulemme tutkimaan vielä tarkemmin. Kaiken kaikkiaan kysely on osoittautunut erinomaiseksi laatutyömme uudeksi työkaluksi ja aiomme jatkaa sen kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Aineisto mahdollistaa myös tieteellisen tutkimuksen, Lahdensuo täydentää.

Käynnin jälkeen huonommin pärjäävien vastaajien osuus oli Harjun terveydessä 3 %. Näin vastanneita vastaajia ohjattiin olemaan uudelleen yhteydessä hoitotahoonsa.

Hyviä tuloksia myös Mehiläisen yksityisistä terveyspalveluista

Laatukyselyn tulokset osoittavat, että Mehiläisen lääkärikeskusten vastaanotolla asioineista asiakkaista 31 % pärjäsi paremmin ja 45 % paljon paremmin sairautensa kanssa. 16 % vastaajista koki pärjäävänsä sairautensa kanssa entiseen tapaan vastaanottokäynnin jälkeen. Kyselyyn vastasi noin 25 000 Mehiläisen lääkärikeskusten asiakasta.

*) Kyselyä pilotoitiin Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa, Digiklinikalla sekä Harjun terveydessä ja Länsi-Pohjan terveysasemilla. Kysymys oli: ”Käynnin jälkeen kykenen tulemaan toimeen sairauteni kanssa? Asteikko vastauksille: 4= Paljon paremmin – 1=huonommin välillä. Kysely lähetettiin tekstiviestillä NPS-kyselyyn (Net Promoter Score) numeroarvosannalla vastanneille asiakkaille.