Siirry suoraan sisältöön

Laatu kuuluu jokaiselle

Potilaiden laadukas ja turvallinen hoito on Harjun terveyden toiminnan perusedellytys. Laatukulttuuri ei synny laatuvastaavien tai johtajien strategioissa, vaan se kuuluu jokaiselle työntekijälle. Jokainen arkinen teko on myös laatuvalinta, kun arvioimme, minkälaista laatua itseltämme odotamme ja minkälaista laatua hyväksymme tai olemme hyväksymättä. Näin laatukulttuuri elää ja kehittyy tavallisessa arjessa sekä vuorovaikutuksessa työntekijöiden ja potilaiden välillä.  

Luotettavien ja arvostettujen toimijoiden työ on erityisen arvokasta nyt, kun maailmanpolitiikassa on tahoja, jotka hyötyvät epävarmuudesta ja terveystiedon epämääräisyydestä. Trollaus ja niin sanotut ”vaihtoehtoiset totuudet” ovat omiaan myös lisäämään esimerkiksi rokotevastaisuutta sekä yleistä kriittisyyttä tieteelliseen näyttöön nojaavaa työtä kohtaan. Meillä jokaisella onkin velvollisuus viestiä kysyjille oma näkemyksemme laadukkaasta sote-työstä ja terveyden edistämisestä. Tämä viestintätyö ei ole kertaluonteista, vaan jokainen pieni ele ja teko on merkityksellinen osa laadukasta työtämme potilaiden parhaaksi.   

Yksi tärkeä laadun arvioimisen osa-alue on läheltä piti -tilanteiden ja toteutuneiden vaaratilanteiden raportoiminen Haipro-järjestelmiin. Raporttien pohjalta osaamme tarvittaessa muuttaa hoito- ja tukiprosesseja sekä kehittää koulutuksia, jotta opimme ehkäisemään vastaavia tilanteita tulevaisuudessa. Potilasturvallisuuden ohella mittaamisella edistetään myös muita laadukkaan hoidon osa-alueita kuten kliinistä vaikuttavuutta, hoidon oikea-aikaisuutta sekä potilaskeskeisyyttä, josta esimerkkinä otetaan käyttöön Mehiläisen laajasti sekä yksityisillä lääkäriasemilla että julkisia terveyspalveluita tuottavissa yksiköissä hyödyntämä NPS (Net promoter score) -järjestelmä. NPS-järjestelmän avulla potilas saa vaivattomasti annettua sekä numeerisen, että vapaamuotoisen palautteen jokaisesta saamastaan hoitokontaktista. Asiakaskokemuksen lisäksi myös henkilökunnan työhyvinvointia seurataan päivittäin ja henkilökunnan ajantasaisen koulutuksen varmistaminen kuuluu keskeisimpiin seurattaviin mittareihin niin laadukkaan hoidon kuin Harjun terveyden toimintakyvyn varmistamiseksi. 

Harjun terveydessä laadun mittaaminen on osa jokaisen ammattilaisen päivittäistä arkea ja tärkeä työkalu yhä parempien palveluiden luomisessa. Tarkastelemalla toimintaamme mahdollisimman monipuolisesti ja vertaamalla työmme tuloksia säännöllisesti sekä sisäisesti, että muihin toimijoihin nähden, saamme arvokasta tietoa Harjun terveyden uraauurtavien toimintamallien vahvuuksista sekä niiden kehityskohteista. Samalla saamme tietoa potilaiden terveyskäyttäytymisestä ja palvelutarpeesta. Yhteisyritys on sitoutunut vähentämään väestönsä erikoissairaanhoidon käyttöä ja päivystyskäyntejä sekä parantamaan merkittävästi hoidon saatavuutta. Kun arvioimme kriittisesti omaa toimintaamme ja kuuntelemme potilaitamme, voimme tarjota juuri heille parhaiten sopivia palveluita ja siten vähentää terveyspalveluiden kokonaistarvetta ­­­– väestön hyvinvointia ja elämänlaatua parantamalla.  

Kaikkia lääketieteen ja laadun osa-alueita on mahdotonta mitata täydellisesti. Siitä huolimatta ammattilaistemme työn arviointia voi ja pitää kehittää – se on sekä potilaan että kliinikon oikeus. Suunnittelemme parhaillaan Harjun terveyden toimintaan ensimmäistä mittarikokonaisuutta antamaan kokonaiskuvaa työmme laadusta ja potilasturvallisuudesta, ja teemme jatkuvasti töitä kokonaisuuden laajentamiseksi. Nähdäksemme arviointityökalujen ja mittareiden valitseminen ja parhaimmillaan niistä väitteleminen virittää jo itsessään laatukulttuuria oikeaan suuntaan. Vain tiedolla johtamalla voimme päästä tavoitteisiimme. 

Terveisin, 

Kaisla Lahdensuo, EL 
Lääketieteellinen johtaja 
Mehiläinen Oy 
Taavi Kaartinen, LL 
Liiketoiminnan kehityspäällikkö,  
Mehiläinen Oy, julkiset terveyspalvelut