Siirry suoraan sisältöön

Harjun terveyden uusi organisaatio valmis

Harjun terveydessä otetaan käyttöön toukokuun alussa uusi organisaatio. Muutoksella mukautetaan organisaatiota uuteen tiimityömalliin ja muuttuneeseen yksikköverkkoon sekä tehostetaan tukipalveluiden tuottamista. Samalla Harjun terveys rekrytoi lisää lääkäreitä, hoitajia, hammaslääkäreitä sekä suun terveyden hoitajia. Tukipalveluiden organisaatiota muutetaan ja tekstinkäsittelypalvelut ulkoistetaan. Asiaa koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen 19.4. 

Harjun terveyden tavoitteena on merkittävästi parantaa sote-keskuspalveluiden saatavuutta ja laatua. Tavoitteen saavuttamiseksi on siirrytty uuteen tiimityömalliin, jossa terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä. Lahden sote-keskus on siirtynyt tiimityömalliin helmikuun alusta, Nastolan ja Kärkölän sote-keskukset maalis-huhtikuussa ja Iitin sote-keskus siirtyy tiimityömalliin toukokuun alusta.  

Toukokuun alusta alkaen myös Harjun terveyden organisaatiota muutetaan vastaamaan uutta tiimityömallia. Samassa yhteydessä avosairaanhoidon esimiestehtäviä järjestellään uudestaan. Jokaisella tiimillä on oma tiimiesimies, joka asiakastyön lisäksi vastaa tiimin työn organisoinnista ja johtamisesta sekä toimii tiimin hoitajien esimiehenä. Jonoton toimintamalli edellyttää, että tiimit pystyvät sujuvasti vastaamaan päivittäiseen palvelukysyntään. Tiimityömallia lähdetään kehittämään eteenpäin yhdessä henkilöstön kanssa toukokuussa käynnistyvässä työpajaprosessissa. 

Asiakastyötä tekevän henkilöstön määrää lisätään 

Hoidon saatavuuden parantamiseksi Harjun terveys lisää asiakastyötä tekevää henkilöstöä. Alkuvuoden aikana asiakastyöhön on rekrytoitu yli 100 uutta työntekijää, joista osa on esimerkiksi osa-aikaisia tai määräaikaisia työntekijöitä. Henkilöstötilanne on liikkeenluovutuksen yhteydessä tapahtuneesta vaihtuvuudesta huolimatta hyvä. Moniammatillisten tiimien sairaanhoitajaresurssia lisätään vielä tulevina viikkoina puhelinpalvelun vasteajan lyhentämiseksi. Helsingin yliopisto on myöntänyt Harjun terveydelle laajat oikeudet kouluttaa erikoislääkäreitä, mikä mahdollistaa myös erikoistuvien lääkäreiden rekrytoimisen moniammatillisiin tiimeihin. Helsingin yliopisto on myöntänyt Harjun terveydelle laajat erikoistumiskoulutusoikeudet myös erikoishammaslääkäreiden kouluttamiseen. 

Toiminnassa tapahtuneet suuret muutokset sekä vallitseva koronatilanne ovat kuormittaneet henkilöstöä. Henkilöstön hyvinvointi onkin Harjun terveyden keskeinen painopistealue etenkin tulevina kuukausina. 

Tukipalveluista resursseja asiakastyöhön 

Harjun terveyden tukipalveluita tehostetaan tavoitteena siirtää resursseja hallinnosta ja tukipalveluista asiakastyöhön. Välinehuollon palvelut keskitetään Lahden sote-keskukseen ja organisaatiota muutetaan. Tekstinkäsittelypalvelut ulkoistetaan ja tekstinkäsittelytiimin henkilöstö siirtyy uuden kumppanin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sihteeripalvelut integroidaan osaksi suun terveydenhuollon ja avosairaanhoidon organisaatiota.  

Uutta organisaatiota sekä tukipalveluiden tehostamista on käsitelty yhteistoimintalain edellyttämissä neuvotteluissa. Muutokset on pyritty toteuttamaan siten, että negatiiviset vaikutukset henkilöstöön minimoidaan. Irtisanomiset kohdistuvat välinehuollon palveluiden osalta kahteen henkilöön sekä sihteeripalveluiden osalta kahteen henkilöön. Vähennykset eivät kohdistu asiakastyötä tekevään henkilöstöön, vaan ainoastaan tukipalveluihin ja hallintoon. Irtisanomisten piirissä olevalle henkilöstölle tarjotaan heidän osaamistaan ja koulutustaan vastaavia avoimia tehtäviä Harjun terveydestä sekä koko Mehiläinen-konsernista.  

Sote-keskusten palvelujen saatavuus ja asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla 

Harjun terveyden sote-keskusten palvelun saatavuus on ollut erinomaisella tasolla. Kiireettömän vastaanottoajan on tiimityöhön siirtyneillä asemilla saanut pääosin samalle tai seuraavalle päivälle. Puhelinpalvelun vasteaika ylittää edelleen tavoitetason – suun terveydenhuollossa takaisinsoitto on kuluvalla viikolla toteutunut keskimäärin 24 minuutin päästä soitosta ja avosairaanhoidossa 110 minuutin päästä soitosta. Harjun terveyden asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi on viimeisen viikon ajalta 82, mikä on erittäin hyvä tulos.