Siirry suoraan sisältöön

Harjun terveyden ensimmäinen vuosineljännes: Monia avaintavoitteita saavutettu, vielä paljon työtä edessä

Hoitaja ja asiakas

Harjun terveys on vastannut Lahden, Kärkölän ja Iitin sote-keskuspalveluiden tuottamisesta nyt kolmen kuukauden ajan. Tammikuusta lähtien Harjun terveys on vastannut yli 133 000 asukkaan väestöpohjasta ja tällä hetkellä yhteisyrityksessä työskentelee lähes 500 sote-ammattilaista. 

Tiimimalliin siirrytty suunnitellusti 

Lahden sote-keskus on helmikuun alussa siirtynyt suunnitellusti uuteen moniammatilliseen lääkärijohtoiseen tiimityömalliin. Nastolan sote-keskus siirtyi tiimimalliin maaliskuussa. Kärkölän ja Iitin sote-keskukset siirtyvät moniammatilliseen tiimityömalliin huhtikuun aikana. Henkilöstön koulutus uuteen toimintamalliin on käynnissä ja yksiköihin räätälöidään pieneen yksikköön soveltuva versio tiimityömallista. Tiimimalli on uusi tapa tuottaa perusterveydenhuollon palveluita ja sitä kehitetään jatkuvasti asiakkailta ja henkilöstöltä saadun palautteen mukaisesti. 

Palvelun saatavuus hyvällä tasolla 

Harjun terveys on onnistunut parantamaan palveluiden saatavuutta. Sote-keskusten aukioloaikoja on laajennettu suunnitellusti: Lahden sote-keskus palvelee arkisin klo 8–20 ja lauantaisin klo 10–16. Nastolan sote-keskus taas palvelee maanantaista keskiviikkoon klo 8–18 ja torstaista perjantaihin klo 8–16. Lisäksi asiakkailla on käytössään ympäri vuorokauden palveleva Digiklinikka. 

Avosairaanhoidon palveluissa hoidon saatavuus on parantunut merkittävästi ja siirtyminen jonottomaan toimintamalliin on tapahtumassa suunnitellusti. Tiimityömallissa asiakkaan terveysongelman tai palvelutarpeen ratkaisu alkaa välittömästi ensikontaktista ja mahdolliset asiantuntijan vastaanotot varataan tarpeen mukaan.   

Myös suun terveydenhuollossa hoidon saatavuus on hyvällä tasolla ja hoitojonoja on purettu iltaisin ja viikonloppuisin. Lahden alueella kolmas vapaa aika hammaslääkärin kiireettömään hoitoon oli maaliskuun lopussa saatavissa tavoitteen mukaisesti yhdeksän päivän kuluessa, Kärkölässä noin kahden viikon kuluessa ja Iitissä noin neljän viikon kuluessa. 

Kontaktimäärät ovat kasvaneet 

Harjun terveys on tammi-helmikuussa tuottanut 11 % enemmän avosairaanhoidon kontakteja kuin vuotta aikaisemmin. Fyysisten käyntien määrä on vähentynyt 5 % ja puhelinkontaktien määrä on kasvanut 49 %. Etähoidon lisääntymiseen vaikuttaa uusi tiimityömalli sekä koronapandemia.  

Suun terveydenhuollossa hammaslääkärikäyntejä on tammi-helmikuussa tuotettu yli 20 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Harjun terveyden vastuulle siirtyvissä palveluissa olleita, osittain koronan myötä syntyneitä hoitojonoja on purettu laajalla viikonloppuaikaisella jonopurulla. 

Harjun terveys on alkuvuoden aikana hoitanut yhteensä yli 101 000 asiakaspuhelua. Kontaktimäärien valtavan kasvun vuoksi puhelinpalvelun vasteaika on alkuvuonna ollut yli tavoitellun, keskimäärin alle kaksi tuntia soitosta. Vasteaika on maaliskuussa parantunut tiimityömalliin liittyvän koulutuksen ja perehdytyksen edetessä. Asiakkaan ensimmäisessä puhelinkontaktissa tehdään tiimimalliin liittyvä hoidonkartoitus ja oman tiimin nimeäminen, joka pidentää ensimmäisen asioinnin kestoa käynnistysvaiheessa. Puhelinpalvelun vasteaikaa pyritään lyhentämään rekrytoimalla huhtikuussa moniammatillisiin tiimeihin lisää sairaanhoitajia, muuttamalla toimintamalleja sekä uudistamalla Harjun terveyden organisaatiota. 

Kasvaneeseen palvelukysyntään vastaaminen on Lahden sote-keskuksessa vaatinut myös jonkin verran ylitöitä. Koko Harjun terveyden tasolla ylitöitä on tehty tammikuussa keskimäärin 1,0 tuntia per työntekijä per kuukausi ja helmikuussa 1,3 tuntia per työntekijä per kuukausi.  

Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla 

Harjun terveyden asiakastyytyväisyys on ollut erinomaisella tasolla. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen nettosuositteluindeksi (NPS) on 67 perustuen yli 7000 asiakasarvioon. Asiakastyytyväisyys on toiminnan käynnistymisestä saakka ollut tasaisessa nousussa ja viimeisen seitsemän päivän tulos on jo 74 perustuen lähes 500 asiakasarvioon. Digiklinikan asiakastyytyväisyys (nettosuositteluindeksi) on myös ollut erinomaisella tasolla ollen 75. 

Digitaaliset palvelut vilkkaassa käytössä 

Harjun terveyden digitaaliset palvelut ovat laajentuneet tavoitteen mukaisesti. Maaliskuun loppuun mennessä digisovelluksen oli ladannut yli 34 000 Lahden, Kärkölän ja Iitin asukasta, joista 20 prosenttia oli valinnut käyttöönsä julkisten palveluiden käyttöön tarkoitetun Päijät-Sote -asiointiprofiilin. Digisovelluksen toiminnallisuudet laajenevat kevään aikana, kun asiakkaat näkevät jatkossa myös esimerkiksi kertomustietonsa, laboratoriotuloksensa sekä ajanvaraustietonsa sovelluksesta. 

Alkuvuoden aikana Päijät-Soten Digiklinikalle on otettu yhteyttä jo yli 5000 kertaa. Digiklinikan sairaanhoidon asiointikanavan ratkaisuaste on ollut 66 %, eli kaksi kolmesta asiasta on ratkennut Digiklinikalla. Digiklinikalla asiakas saa avun nopeasti: viimeisen seitsemän päivän aikana digiklinikan keskimääräinen vastausviive asiakkaan ensimmäiseen viestiin on ollut kolme minuuttia. 

Digiklinikkaa käyttäneiden asiakkaiden keski-ikä on ollut 37 vuotta, joista 70 % on ollut naisia. Digiklinikalla nuorimmat asiakkaat ovat olleet vastasyntyneitä (vanhemman puolesta-asiointi) kun taas vanhimmat asiakkaat ovat olleet yli 90-vuotiaita.   

Muutos sekä korona kuormittavat henkilöstöä  

Harjun terveyden käynnistysvaiheessa on tapahtunut paljon muutoksia lyhyessä ajassa. Muutokset toimintamallissa, organisaatiossa, järjestelmissä ja toimitiloissa ovat kuormittaneet Harjun terveyden henkilöstöä. 

Palveluntuotanto on käynnistetty keskellä vakavaa koronapandemiaa. Sote-keskusten henkilöstöä on jouduttu siirtämään mm. hengitysinfektiopoliklinikalle sekä koronarokotustoimintaan. Korona on aiheuttanut ylimääräisiä poissaoloja esimerkiksi altistuksista aiheutuneiden karanteenien vuoksi. Myös koronan edellyttämät suojautumistoimenpiteet vaikeuttavat toimintaa, kun henkilöstö on jaettu kohortteihin, fyysisiä kontakteja vältetään ja työtä tehdään suojavarusteissa.  

Harjun terveyden koko henkilöstölle lähetetään kuukausittain henkilöstöpulssi-kysely, jossa pyydetään henkilöstön omaa arviota työviihtyvyydestä. Työviihtyvyyden kuukausikeskiarvo on tammi-maaliskuussa ollut 3,4/5 ja tavoitteena on parantaa sitä jatkuvasti henkilöstöä kuunnellen. Tuloksen osalta on kuitenkin huomioitava, että kuukausittaiseen tutkimukseen on vastannut vasta pieni osa koko henkilöstöstä.  

Henkilöstön vaihtuvuus odotetulla tasolla 

Alkuvuoden kuormituksesta sekä koronapandemiasta huolimatta Harjun terveyden henkilöstön sairauspoissaolot ovat alkuvuonna olleet kohtuullisella tasolla. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden sairauspoissaolojen määrä on ollut noin 4 % ja hoitajien noin 6 %. 

Henkilöstön vaihtuvuus on liikkeenluovutuksesta ja suurista muutoksista huolimatta odotetulla tasolla. Henkilöstön lähtövaihtuvuus on toiminnan käynnistymisvaiheessa ollut noin kolme prosenttia kuukaudessa. Koko toiminnan tasolla uusia rekrytointeja on tehty selkeästi irtisanoutumisia enemmän.  

Harjun terveydelle on siirtynyt suuri joukko henkilöstöä liikkeenluovutuksella. Tällaisissa tapauksissa on tyypillistä, että henkilöstössä on jonkin verran vaihtuvuutta ensimmäisten toimintakuukausien aikana. Vie kuitenkin oman aikansa, ennen kuin kaikki uudet rekrytoidut pääsevät aloittamaan uusissa tehtävissään ja ovat saaneet riittävän koulutuksen ja perehdytyksen uusiin tehtäviinsä. 

Henkilöstön koulutus erityisenä painopistealueena 

Harjun terveys panostaa voimakkaasti henkilöstön koulutukseen. Harjun terveyden uudet esimiehet osallistuvat vuonna 2021 Mehiläisen ja Aalto-yliopiston yhteiseen esimies- ja johtamisvalmennukseen (”Mehiläinen Executive Education”, MEE).  

Erikoistuvien lääkäreiden laadukas koulutus on jatkunut Harjun terveydessä vuonna 2021. Käynnissä olevien erikoistumisjaksojen jatkuminen on turvattu mm. solmimalla lääkärikohtaiset koulutussopimukset. Erikoistuvien lääkäreiden ohjaukset ovat toteutuneet suunnitellusti joka viikko jokaisessa yksikössä. Harjun terveyden erikoistuvat lääkärit ovat maaliskuussa toteutetussa kyselyssä antaneet saamalleen ohjaukselle yleisarvosanan 3,2/5. Neuvottelut uuden koulutuspaikkasopimuksen solmimiseksi yhdessä Helsingin yliopiston kanssa ovat loppusuoralla. 

Erikoistuvien hammaslääkäreiden koulutus jatkuu entisellään. Lisäksi alueelle on otettu yksi lasten hammashoidon erikoistuja, jota aiemmin ei alueella ole ollut. Harjun terveydessä koulutetaan myös hammaslääketieteen käytännön harjoittelijoita yhteistyössä PHHYKY:n kanssa.