Siirry suoraan sisältöön

Harjun terveyden asiakasraati aloitti onnistuneesti toimintansa syyskuussa

Harjun terveyden asiakasraadin ensimmäinen tapaaminen järjestettiin syyskuun puolivälissä Lahdessa. Ensimmäisen tapaamisen teemana oli ”Yhteydenotto ja asiointi Harjun terveydessä”. Tapaamisessa nousi esille tärkeitä näkökulmia asioinnin toimivuudesta ja kehityskohteista. 

– Asiakasraatilaiset olivat aktiivisia ja keskustelevia, ja he toivat esiin kokemuksia ja kehittämisideoita Harjun terveydessä asioinnista. Yleisesti raatilaiset olivat tyytyväisiä muun muassa takaisinsoittoaikoihin, omahoito-ohjeiden saantiin sekä hoitajan ensikontaktin informatiivisuuteen, kertoo terveyssosiaalityön palvelupäällikkö ja asiakasraadin puheenjohtaja Marjo Taipale

– Kehityskohteiksi puolestaan nousivat digisovelluksen, tiedon löytämisen ja oikeaan palveluun ohjautumisen selkeyttäminen, Taipale kertoo. 

Asiakasraadissa tärkeiksi käsiteltäviksi teemoiksi nousivat myös hoitohenkilökunnan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ja kohtaaminen, hoitoon pääsy ja odotusajat, viestintä sekä henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen.  

– Palautteen perusteella asiakasraatilaiset olivat tyytyväisiä ensimmäiseen tapaamiseen, ja keskustelua ensimmäisen kerran tärkeästä teemasta tullaan varmasti jatkamaan. Tarkoitus on, että käsiteltävää teemaa on alustamassa Harjun terveydestä se henkilö, jonka asiantuntemukseen ja vastuualueeseen käsiteltävä asia kuuluu, Taipale sanoo.  

Mikä on asiakasraati?

Asiakasraati koostuu 12:sta Harjun terveyden alueella asuvasta jäsenestä, joiden ikäjakauma on 38–89 vuotta. Asiakasraadin tehtävänä on antaa asiakkaiden näkökulmia palveluihin, niiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Raadin toimikausi on kaksi vuotta, ja se kokoontuu seuraavan kerran 15.11. sekä kahdesti keväällä 2023.  

Keväällä 2022 asiakasraatiin ilmoittautui suuri määrä halukkaita osallistujia, joten hakijoilta on selvitetty myös kiinnostusta osallistua sähköiseen asiakasraatiin. Kyselyn pohjalta sähköiseen raatiin ilmoittautui 37 osallistujaa. Sähköisen asiakasraadin tarkoitus on tukea varsinaisen asiakasraadin toimintaa ja palveluiden parantamisehdotuksia vastaamalla 3–6 kertaa vuodessa lähetettäviin sähköisiin kyselyihin.

Voit tutustua ensimmäisen tapaamiskerran muistioon täältä