Siirry suoraan sisältöön

Digiratkaisut esillä kansainvälisessä kongressissa Brysselissä

Harjun terveys ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä esittelivät Päijät-Soten uusia digiratkaisuja ja niiden ensituloksia European Health Management Associationin (EHMA) vuotuisessa kongressissa Brysselissä torstaina 16.6.2022.

European Health Management Association valitsi Harjun terveyden digiratkaisun esiteltäväksi kongressissa kirjallisten tiivistelmien pohjalta EU-alueen terveydenhuollon johtajille, tutkijoille ja vaikuttajille. Terveydenhuollon digitaalinen transformaatio oli yksi Brysselissä järjestetyn EHMA2022-kongressin pääteemoja. 

– Väestön ikääntyminen, kustannusten nousu ja tasavertaisen perusterveydenhuollon turvaaminen kaikille vaativat innovatiivisia ratkaisuja niin meillä Suomessa kuin kansainvälisestikin. Suomi on digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijä koko maailmassa ja siksi on hienoa päästä esittelemään Päijät-Soten kokemuksia kansainväliselle yleisölle, toteaa tuloksia kongressissa esitellyt Mehiläisen perusterveydenhuollon palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Joonas Turunen

– Ensisijaisen terveydenhuollon suuret kysymykset ovat samankaltaisia joka puolella Eurooppaa. Koronan lisäksi palvelujärjestelmää koettelevat palvelutarpeen kasvun, hoitoonpääsyn ja henkilöstön riittävyyden haasteet. Harjun terveyden ensitulokset osoittavat, että digitaalisilla ratkaisuilla kyetään parantamaan hoitoonpääsyä asiakaslähtöisellä tavalla, sanoo Harjun terveyden toimitusjohtaja Petja Orre

Harjun terveyden digitaaliset palvelut ovat saaneet Päijät-Hämeen alueella erittäin myönteisen vastaanoton: 

 • Päijät-Sote -sovelluksen on ladannut yli 58000 päijäthämäläistä, eli liki 45 % Harjun terveyden väestöstä. 
 • Alkuvuonna 2022 käyntejä digiklinikalla jo lähes 17 000, joka on noin kolmanneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. 
 • Kaikkiaan digiklinikkaa on käyttänyt lähes 10 000 eri asiakasta, joiden keski-ikä on ollut 31 vuotta. Asiakkaista yli 60-vuotiaita on ollut hieman yli 13 %.  
 • Digiklinikan lääkärikäyntien ratkaisuaste yli 85 %, eli useampi kuin viisi kuudesta lääkäriasiasta voidaan hoitaa kokonaan digiklinikalla. 
 • Digiklinikka muodostaa 6 % kaikista Harjun terveyden lääkärikontakteista. 
 • Digiklinikka laajeni vuoden 2022 alusta myös Padasjoen, Asikkalan ja Hollolan asukkaiden käyttöön. 
 • PEI-mittarissa yli 90 % koki pärjäävänsä digiklinikkakäynnin jälkeen yhtä hyvin tai paremmin oireensa tai sairautensa kanssa ja vain viisi prosenttia koki, ettei ollut saanut digiklinikalta tarvitsemaansa apua. Paremmin tai paljon paremmin pärjänneitä oli 65 % kaikista vastaajista. Patient Enablement Instrument on suomalaisella aineistolla validoitu potilaan raportoimaa hoidon vaikuttavuutta (PROM Patient Reported Outcome Measure) mittari. 

Digiklinikka on yhdessä Harjun terveydessä käyttöön otetun moniammatillisen tiimityömallin kanssa parantanut hoitoonpääsyä alueen avosairaanhoidon palveluissa. T3-mittarilla mitattu avosairaanhoidon lääkäriinpääsyn T3-aikojen mediaani oli H1/2022 0,0 vuorokautta ja T3-aikojen keskiarvo 0,3 vuorokautta. 

Päijät-Soten palveluita arvioitiin useiden mittareiden avulla

Arviointi yhteisyrityksen ja digitaalisten palveluiden toimivuudesta suoritettiin valittujen keskeisten mittareiden avulla ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden ajalta.  
 
Mittareita olivat:  

 • Seuraava vapaa aika terveydenhuollon ammattilaisille (T3), mediaani 
 • Keskimääräinen odotusaika ja ratkaistujen tapausten prosenttiosuus Digiklinikalla 
 • Asiakastyytyväisyysindeksi Net Promoter Score (NPS)
 • Patient Enablement Instrument (PEI) -kyselylomake pilotoitiin Q4/2021 ja otettiin mukaan arvioimaan potilaiden raportoituja tuloksia hoidosta.  
 • Digitaalisten palveluiden kattavuutta seurattiin Digiklinikan kumulatiivisella käyttäjämäärällä ja sovelluslatausten prosenttiosuudella alueen koko väestöstä. 
   

Tutustu EHMAssa läpikäytyihin tuloksiin tästä