Hoppa till innehåll

Information om verksamheten

Harjun terveys Oy är ett samägt företag som ägs av Mehiläinen och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, som sedan den 1 januari 2021 ansvarar för social- och hälsovårdscentralstjänsterna i Lahtis, Kärkölä och Itis. Det samägda företaget erbjuder områdets invånare grundläggande öppen sjukvård, munhälsovård, direktmottagning för fysioterapi samt tjänster inom hälsosocialarbete.

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun konkurrensutsatte våren 2020 upphandlingen av social- och hälsovårdscentralstjänster, och Mehiläinen Oy valdes som samarbetspartner. Mehiläinen äger 51 procent av företaget och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun äger 49 procent. Det egentliga avtalet är på 10 år och inkluderar två femåriga förlängningsoptioner för beställaren. Beställaren har också en option på att utvidga tjänsterna till att även täcka social- och hälsovårdscentralstjänster i andra kommuner i Päijänne-Tavastland. Dessutom innehåller avtalet en option för beställaren att utvidga avtalet till att även gälla tjänster för äldre, bäddavdelningstjänster och Akuutti24:s läkartjänster.

Harjun terveys gör områdets social- och hälsovårdstjänster mer kundorienterade än tidigare, och dess mål är att ge invånarna landets bästa social- och hälsovårdscentralstjänster, som är enkla att använda när det behövs. Företaget använder en ny teamarbetsmodell, som förbättrar kundernas tillgång till vård och vårdens kvalitet. Framöver kommer kunderna att betjänas av mångprofessionella team bestående av olika experter, och kundens individuella situation avgör vilken expert som hanterar ärendet. Fastställandet av servicebehovet inleds direkt vid den första kontakten med kunden.

Harjun terveys social- och hälsovårdscentraler med omfattande tjänster betjänar i Lahtis (Harjukatu 48) och Nastola (Pekkalantie 12–14). Social- och hälsovårdscentraler på basnivå finns i Itis (Iitintie 29) och Kärkölä (Opintie 1). Enheter för munhälsovård betjänar också i Laune (Launeenkatu 74 B) och på 17 mindre mottagningsenheter. Social- och hälsovårdscentralerna och munhälsovården använder egna telefonnummer. Det samägda företaget ger också helt nya möjligheter att uträtta ärenden digitalt. Päijät-Sotes digiklinik betjänar både i webbläsare och i mobilapplikationen MinMehiläinen.